Aanvraag controle brandveiligheid

Aanvraag controle brandveiligheid voor het bekomen van een brandpreventieadvie

Wanneer de overheid een beslissing wil nemen  (bijvoorbeeld verlenen van een vergunning, toekennen van subsidies, sluiting instelling) dient zij zich hiervoor te baseren op een verslag van de brandweer.

Dit wordt beschreven in het KB van 19 december 2014 betreffende de vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.

Controles in het kader van een overeenkomst tussen 2 partijen behoren niet tot het takenpakket van de brandweer.
Aangezien Brandweer Zone Rand met een grote hoeveelheid aan opdrachten geconfronteerd wordt die we wettelijk wel moeten uitvoeren, kunnen we niet ingaan op deze aanvraag.

Voor meer info kan u per mail contact opnemen met onze preventiedienst
 

Gelieve alle velden gemarkeerd met een * in te vullen.

Project of inrichting
Aanvrager
Ik ben/wij zijn
Er zal een e-mail ter bevestiging van uw aanvraag verzonden worden naar dit e-mailadres.
Facturatiegegevens
Van toepassing zijnde wetgeving
Conform het KB 19 december 2015 betreffende de vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones dient de aanvrager duidelijk te vermelden binnen welk kader en met welk doel het brandpreventieverslag wordt aangevraagd.
Ik ondertekende,

Het volledige retributiereglement kan je hier lezen.

Bestanden/attesten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Opmerkingen
Wil je nog extra informatie meegeven?
9 + 0 =

Los de opgegeven som op om het formulier te kunnen verzenden. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul in 4.