Brandveilig ondernemen

Om de brandveiligheid binnen Brandweer Zone Rand op hetzelfde niveau te brengen heeft de dienst technische preventie een ontwerpreglement “politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in Publiek toegankelijke instellingen” opgemaakt.

Het reglement is van toepassing op alle publiek toegankelijke inrichtingen op ons grondgebied.

Momenteel wordt dit reglement als leidraad gehanteerd voor de opmaak van een brandpreventieadvies.

Zonaal Politiereglement Brandweer Zone Rand