Brandveiligheidsattest burgemeester

Als een instelling of inrichting een erkenning aanvraagt, is in bepaalde procedures een attest nodig dat aangeeft of de regelgeving op het vlak van brandveiligheid goed toegepast wordt.

Dit “brandveiligheidsattest” wordt afgeleverd door de burgemeester. Hij/zij kan zich hiervoor baseren op een advies van de brandweer. Het attest bestaat in drie types:

  • A-attest: De voorziening voldoet aan alle normen. De brandveiligheid is gewaarborgd.
  • B-attest: Er is niet voldaan aan alle normen. De veiligheid is slechts onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd, maar de veiligheid is niet ernstig in het gedrang.
  • C-attest: De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de normen. De veiligheid is in het gedrang.

 

De attesten kunnen verschillen naargelang de wetgeving die van toepassing is. Hieronder linken we naar de attesten per van toepassing zijnde wetgeving: