Brandveiligheidsattest burgemeester

Als een instelling of inrichting een erkenning aanvraagt, is in bepaalde procedures een attest nodig dat aangeeft of de regelgeving op het vlak van brandveiligheid goed toegepast wordt.

Dit “brandveiligheidsattest” wordt afgeleverd door de burgemeester. Hij/zij kan zich hiervoor baseren op een advies van de brandweer. Het attest bestaat in drie types:

  • A-attest: De voorziening voldoet aan alle normen. De brandveiligheid is gewaarborgd.
  • B-attest: Er is niet voldaan aan alle normen. De veiligheid is slechts onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd, maar de veiligheid is niet ernstig in het gedrang.
  • C-attest: De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de normen. De veiligheid is in het gedrang.

 

De attesten kunnen verschillen naargelang de wetgeving die van toepassing is. Hieronder linken we naar de attesten per van toepassing zijnde wetgeving:

  • Besluit van de Vlaamse regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen
  • Besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters (doorscrollen naar hoofding "infrastructuur")
  • Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang van schoolkinderen (doorscrollen naar hoofding "infrastructuur")
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 tot wijziging  van de regelgeving betreffende de erkenning en financiële ondersteuning in het kader van toerisme voor allen