Digitaal Interventie Platform

Een werkgever is wettelijk verplicht (Codex over het welzijn op het werk, Boek III -Arbeidsplaatsen, Titel 3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen) om een interventiedossier ter beschikking te stellen aan de ingang van het gebouw.

Een interventiedossier moet een interventie door de hulpdiensten makkelijker maken. Het dossier bevat daarom alle informatie over het gebouw die nuttig is voor de hulpdiensten, denk bijvoorbeeld aan plannen, toegangen, contactgegevens, een lijst van de aanwezige gevaarlijke stoffen, …

Het opmaken van dit digitale interventiedossier gebeurt in samenspraak en volgens de instructies van de brandweer.

De brandweer heeft misschien minder informatie nodig dan je zou verwachten. De aangeleverde informatie moet vooral relevant en duidelijk zijn.
Het is dus zeker niet nodig dat je een uitgebreide en dure publicatie maakt waarvan achteraf blijkt dat ze weinig praktisch nut heeft voor de brandweer.

Daarom ontwikkelde Brandweer Zone Rand een Digitaal Interventie Platform.
Dit platform kan je gebruiken bij de opmaak van jouw interventiedossier.
Bijkomend voordeel is ook dat de brandweer deze informatie al kan raadplegen bij het aanrijden naar een incident.

Het gebruik is niet voor iedereen gratis. Het retributiereglement bepaalt volgende vergoedingen per dossier:

  • 125 euro / jaar voor een basis dossier 
  • 200 euro / jaar voor een midden dossier
  • 275 euro / jaar voor een complex dossier

Hiervoor krijg je:

  • onbeperkte toegang tot het platform;
  • een gebruiksvriendelijke tool waarmee je op een eenvoudige wijze uw dossier kan opmaken;
  • online ondersteuning en advies door de brandweer (geen plaatsbezoeken).

Vrijstelling voor deze retributie wordt gegeven aan:

  • inrichtingen met een totale nuttige vloeroppervlakte kleiner dan 150m²
  • instellingen erkend door het Agentschap Onderwijs en Vorming
  • instellingen erkend door het Agentschap Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Je kan een dossier laten aanmaken door gebruik te maken van het webformulier.

Uitgebreide info vind je op de online help pagina, in onderstaande documenten en in de FAQ.

BIJLAGE:

 Leidraad voor het opstellen van een interventiedossier

  • Bijlage 1: Template van een interventiedossier (word/pdf)
 DIP Brandweer Zone Rand - Het centrale platform voor het digitale interventiedossier
 DIP Brandweer Zone Rand - Legende en te gebruiken symbolen