Digitaal Interventie Platform - FAQ

FAQ

Als werkgever ben je verplicht, in samenspraak met de brandweer, een digitaal interventiedossier op te stellen. Een goed opgemaakt interventiedossier draagt bij aan snelle en doelgerichte hulpverlening. Het bevat informatie over de site, de gebouwen en de aanwezige risico’s. 
Omdat het voor de brandweer belangrijk is deze informatie ter beschikking te hebben vanaf de moment van de melding van een incident, verzamelen we deze plannen in ons digitaal platform. 
Zo kennen we de toegangsmogelijkheden tot de site voor we aanwezig zijn, maken we een inschatting van het te verwachten aantal aanwezigen en kijken we met welke gevaren we kunnen geconfronteerd worden.
We spreken dan van een digitaal interventiedossier.

Het Digitaal Interventie Platform Brandweer Zone Rand verzamelt de interventiedossiers en maakt ze digitaal raadpleegbaar voor de brandweer.
Ook het opmaken van een digitaal interventiedossier doe je bij voorkeur via dit platform. Dit platform is een softwarepakket waarin een wizard je begeleidt bij de opmaak van je interventiedossier. Je kan je interventiedossier te allen tijde raadplegen. Periodiek krijg je de vraag om je dossier te controleren en te updaten.
Wil je een uitnodiging en dus toegang tot DIP  Brandweer Zone Rand,  doe je aanvraag via dit formulier of neem contact op via [email protected].
Wil je een uitnodiging en dus toegang tot DIP Brandweer Zone Rand, doe je aanvraag via dit formulier of neem contact op via [email protected].
Let op, afhankelijk van de werklast kan het zijn dat de brandweer beslist je niet onmiddellijk toegang te geven tot het platform.
De parameters die gebruikt worden om de prioriteiten te bepalen zijn onder andere: de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de grootte en complexiteit van de site en de aanwezigheid van niet-zelfredzame personen.
Wordt er niet onmiddellijk een toegang voor jou aangemaakt zal je daarvan verwittigd worden en geven we je ook een periode waarin er een toegang voor jouw bedrijf zal aangemaakt worden.
Het gebruik van het DIP platform is niet voor iedereen gratis.
Afhankelijk van de grootte van het dossier (basis, midden of complex) is er een jaarlijkse kostprijs aan verbonden conform het tarief van het retributiereglement.
Volgende bedrijven en inrichtingen zijn vrijgesteld van retributie:

 • inrichtingen met een totale nuttige vloeroppervlakte kleiner dan 150m²
 • instellingen erkend door het Agentschap Onderwijs en Vorming
 • instellingen erkend door het Agentschap Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Je kan de uitnodiging tot het opmaken van een interventieplan weigeren. Dit doe je door de weblink van de uitnodiging te openen, je gegevens aan te vullen en ‘weigeren’ te klikken. Houd er rekening mee dat je medewerking tot het opstellen van een interventieplan vaak wettelijk verplicht is.
In het DIP-platform is een wizard aanwezig. Zo vind je op elke pagina in de gele kader informatie over de gewenste gegevens. Je kan bijkomende uitleg en voorbeelden vinden door te klikken op ‘Lees meer’.

Je kan ook gebruik maken van deze handleiding
 DIP Brandweer Zone Rand - Het centrale platform voor het digitale interventiedossier

Dit wordt, in overleg met de exploitant, bepaald door de brandweer.

Je hebt installatierechten nodig. Heb je deze niet, neem dan contact op met je interne IT-dienst.

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software hebben te maken met een gebrek aan installatierechten of met virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk. Virusscanner Avast moet je even uitschakelen of het DIP-platform toevoegen aan de lijst van veilige toepassingen.

De foutmelding ‘Server communicatie fout. Probeer het later opnieuw.’ krijg je te zien als je internetverbinding even niet beschikbaar is. Probeer de installatie opnieuw.

 • Besturingssysteem: Windows 7 of recenter
 • Minimaal 2GB RAM
 • Minimaal 2GB schijfruimte om de toepassing te installeren en te starten
 • Een stabiele internetverbinding (ideaal 10Mb/s)
 • Poort 80 moet toegelaten worden
 • Minimale schermresolutie (1024×768)
 • Browsers: IE 8+, laatste versie van Chrome, Firefox en Safari
 • De gebruiker moet beschikken over installatie rechten
 • Adobe Acrobat PDF viewer 10
Neen, er wordt gebruik gemaakt van Java technologie.

Vraag een nieuwe registratiecode door te mailen naar [email protected].
Neem contact op door te mailen naar [email protected]. We gaan na wie zich voor het dossier geregistreerd heeft en kunnen in samenspraak een nieuwe beheerder toekennen.
Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn waarschijnlijk te wijten aan ofwel een gebrek aan rechten om software te installeren ofwel aan virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk.

Er zijn gekende problemen met de virusscanner Avast.

Vraag de systeembeheerder om de DIP-toepassing toe te voegen aan de lijst met veilige toepassingen.

Zorg er voor dat je de nodige rechten hebt om een installatie uit te voeren op jou PC.

Deze foutmelding betekend dat de internetverbinding niet beschikbaar is. Controleer je internetverbinding en probeer opnieuw.

 

Vind je het antwoord op jouw vraag niet. Neem dan contact met ons op via het mailadres [email protected]