Digitaal Interventieplatform - Online Help - Algemeen

Algemeen

In dit hoofdstuk zet je de belangrijkste algemene informatie van je bedrijf of instelling.

De pagina bevat volgende onderdelen:


Adres

Het officiële adres van je bedrijf of van de site, eventueel aangevuld met poortnummer, zoals het ook gebruikt zal worden bij een oproep naar de noodcentrale.
De brandweer heeft deze gegvens al ingevuld. Als ze niet correct zijn, kan je ze aanpassen.

Als de gemeente fout is ingevuld, kan alleen de brandweer dit aanpassen. Via de knop rechtsboven (Maak Opmerking) kan je de correcte informatie doorgeven aan de brandweer.

Algemeen telefoonnummer

Noteer het telefoonnummer in volgende vorm:

 • vast toestel: XX XXX XX XX (voorbeeld: 03 123 45 67)
 • GSM: XXXX XX XX XX (voorbeeld: 0496 12 45 67)

Activiteit en bezetting

Zet hier, beknopt, informatie over de activiteit van je bedrijf of instelling (voor zover dit niet uit de naam kan gehaald worden) en van de gemiddelde bezetting van (groepen van) personen binnen bepaalde tijdsblokken.

Maak gebruik van afkortingen en maak de info beknopt en overzichtelijk.

Voorbeeld:

Voorzieningen en hulpmiddelen

Zet hier de hulpmiddelen en de voorzieningen waarvan de brandweer gebruik kan maken bij een incident.

Vermeld hier dingen als:

 • Aanwezigheid van eigen bluswatervoorzieningen
 • Aanwezigheid van actieve brandbeveiligingssystemen (sprinklers, gasblussing, ...)
 • Aanwezigheid van RWA-installaties (Rook en Warmte Afvoer)
 • ...

Beperk deze informatie tot wat het belangrijkst is voor de brandweer.

Voorbeeld:

Gevaren en risico's

Zet hier de specifieke gevaren en risico's waarmee de brandweer kan geconfronteerd worden tijdens een interventie.

Vermeld hier dingen als:

 • de aanwezigheid van hoogspanning op plaatsen waar je dat niet verwacht
 • de aanwezigheid van producten die niet met water mogen geblusd worden
 • specifiek te nemen maatregelen bij het betreden van bepaalde locaties
 • ...

Beperk de informatie tot de hoofdgevaren. Verder in de toepassing is er nog een rubriek waarin de gevaarlijke stoffen en de andere gevaren kunnen aangeduid worden.

Voorbeeld:

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Zet hier beknopte info over de toegang tot de site.

Vermeld hier dingen als:

 • alternatieve ingangen
 • aanwezigheid conciërge
 • automatische ontgrendeling bij brandalarm
 • rendez-vous punt
 • ...

Aandachtspunten en extra informatie

Zet hier specifieke aandachtspunten belangrijk voor de brandweer tijdens een interventie.

Vermeld dingen als

 • locaties en wegen met een beperkte draagkracht waardoor ze niet geschikt zijn voor de voertuigen van de brandweer
 • locaties en wegen met een beperkte hoogte
 • de aanwezigheid van niet zelfredzame personen 
 • ...