Digitaal Interventieplatform - Online Help - Contactgegevens

Contactgegevens

Vermeld hier de namen, functies en gsm-nummers van de verantwoordelijken.

Deze informatie is van groot belang bij een interventie. Waak er daarom over dat veranderingen van contactpersonen en gsm-nummers altijd doorgegeven worden.

Om er zeker van te zijn dat we met een verantwoordelijke contact kunnen opnemen tijdens een interventie, vragen we minstens 4 contactpersonen op te geven.

Deze contactpersonen worden verondersteld zo vlug mogelijk ter plaatse te komen of minstens een vervanger te sturen om de interventieploegen van de brandweer logistieke steun te verlenen.

Werkwijze

  1. Klik op 'Toevoegen'. Er verschijnt een invoervenster.
  2. Vul de gevraagde informatie in.
  3. Klik op 'Creëren'

Om contactgegevens aan te passen of te verwijderen:

  1. Selecteer je de lijn die je wil aanpassen.
  2. Vervolgens klik je op de knop 'Wijzigen' of op de knop 'Verwijderen'.