Digitaal interventieplatform - online-help - Foto's en plannen

Foto's en plannen

Belangrijk voor een interventiedossier zijn de plannen die aan het dossier toegevoegd worden. Vertrek van duidelijk leesbare plannen, bij voorkeur in pdf, en beperk de info tot wat relevant is voor de brandweer.

Maak eerst de structuur links aan, gebruik bij voorkeur de volgorde site > zone > gebouw > verdieping.

Een site- en een zoneplan zijn vaak niet nodig, voeg ze enkel toe indien ze een toegevoegde waarde bieden

Voorbeeld van een siteplan

Voorbeeld van een verdiepingsplan

Gelijkvloerse verdieping

1ste verdieping