Digitaal Interventieplatform - Online Help - Gevaarlijke Stoffen

Gevaarlijke Stoffen

In dit hoofdstuk zet je de gevaarlijke stoffen die op de site aanwezig zijn.

De producten die gangbaar aanwezig zijn in elke inrichting (bv. een beperkte voorraad reingingsmiddelen) moet je niet vermelden. Enkel stoffen met een totale hoeveelheid van 100 l of 100 kg geef je weer, tenzij er een bijzonder risico aan de stof verbonden is. Dan geef je ook kleinere hoeveelheden aan.

Bij twijfel, overleg met je behandelaar.

De toepassing is voorzien van een ingebouwde databank van 'gevaarlijke stoffen' waaruit je kan kiezen. Indien een stof ontbreekt kan je zelf een stof toevoegen. Alle gegevens die je nodig hebt om een nieuwe stof aan te maken vind je in de MSDS (MAterial Safety Data Sheet) of in het VIB (VeiligheidsInformatieBlad) bijgevoegd bij elke gevaarlijke stof.

Als er geen 'gevaarlijke stoffen' aanwezig zijn vink dan het vakje 'Geen gevaarlijke stoffen aanwezig' aan.