Digitaal Interventieplatform - Online Help - Omgevingsplan

Hoofdstuk Omgevings- en Inplantingsplan

Het omgevings- of inplantingsplan toont de brandweer waar het bedrijf of de instelling zich bevindt in de omgeving.

Een liggingsplan wordt in de toepassing gemaakt op basis van de gegevens uit Geopunt (een publieke GIS-viewer van de Vlaamse Overheid).

Werkwijze

Klik op de knop 'Maak een liggingsplan aan' of op de knop 'Luchtfoto als achtergrond'.
Op basis van het adres positioneert het plan zich op de juiste locatie.

  • De zwarte rechthoek laat zien hoe het plan uitgesneden zal worden. Centreer je site in deze rechthoek.
  • Zoom ver genoeg uit zodat voldoende herkenningspunten zichtbaar zijn
  • Zorg ervoor dat de aanrijroute van de brandweer mee wordt opgenomen in het overzicht.

Gebruik hiervoor de knoppen boven aan het plan:

Om deze stap te beëindigen druk je rechts bovenaan op 'Volgende'.

Teken de contouren van het je gebouw of van je site. Klik hiervoor op 

Vervolgens klik je op elke hoek van je gebouw of van je site. De contour wordt getekend.
Afsluiten doe je door een dubbelklik op het laatste hoekpunt.

Je kan een getekende contour verwijderen:

  • druk eerst op het pijltje
  • klik op je contour om hem te selecteren
  • druk op de 'Delete' knop op je toetsenbord.

​Om deze stap af te sluiten druk je rechts bovenaan op 'Volgende'.

Met behulp van de iconenbibliotheek rechts kan je informatie toevoegen aan het liggingsplan.

Selecteer het icoon wat je wil toevoegen en plaats het op de gewenste locatie op je plan. Opmerking: Publieke hydranten dienen niet ingetekend te worden, enkel private waterwinpunten moet je zelf toevoegen. Om deze stap af te sluiten druk je rechts bovenaan op 'Klaar'.

Controleer nog eens of alle noodzakelijke informatie aanwezig is en op de juiste manier getoond wordt.

  • Klik op 'Editeren' om je plan aan te passen. De iconenbibliotheek rechts is wat uitgebreider
  • Klip op 'Plan wissen' om opnieuw te beginnen.

Als alle informatie volledig en correct is druk dan op 'Volgende' om naar het volgende hoofdstuk te gaan.