Missie, visie en waarden

In de missie, visie en waarden van Brandweer Zone Rand vatten we samen wat wij doen, waar we aan werken en waar we voor staan. Het zijn de overtuigingen die elke collega - operationeel of ondersteunend, beroeps of vrijwilliger- in zich draagt. 

Missie
Brandweer Zone Rand beschermt en beveiligt de burger en zijn omgeving, de klok rond, met passie en engagement.

Visie
Brandweer Zone Rand is een organisatie die een snelle en deskundige dienst- en hulpverlening biedt aan mensen en hun leefomgeving, waarbij veiligheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel worden gedragen.

Ons personeel bestaat uit gemotiveerde, betrouwbare vrijwilligers, die goed omkaderd worden door beroepsmedewerkers en ondersteunende diensten.

Onze bedrijfsvoering is eigentijds en modern, waarbij we voorzien zijn van modern materieel, en gehuisvest zijn in voor onze diensten functionele gebouwen. Daardoor zijn alle taken van de integrale brandweerzorg op elk moment en voor iedereen verzekerd.

Waarden
Veiligheid: Wij garanderen de veiligheid, voor anderen en voor onszelf. We reageren correct op risico’s en werken steeds zo veilig mogelijk.
Beschikbaarheid: Brandweer Zone Rand voorziet de klok rond voldoende bekwame medewerkers die snel en adequaat kunnen uitrukken.
Professionaliteit: Elke medewerker is goed opgeleid en voorbereid op zijn of haar taken. We hebben geschikt materiaal ter beschikking om onze taken uit te voeren.
Betrouwbaarheid: Burgers en collega hulpverleners kunnen er steeds op vertrouwen dat Brandweer Zone Rand elke interventie professioneel afhandelt.
Behulpzaamheid: Iemand die in nood verkeert of het gevoel heeft in nood te verkeren, wordt steeds geholpen.