Regelgeving en normen

Regelgeving en normen

De geldende reglementering en meer informatie rond brandveiligheid in gebouwen kan je op onderstaande websites raadplegen.

Elektrische voertuigen en laadpalen in parkeergarages
Brandweer Zone Rand volgt, net zoals alle andere Vlaamse hulpverleningszones die deel uitmaken van Netwerk Brandweer,  de regels van goed vakmanschap betreffende de brandveiligheid van elektrische en plug-in hybride personenwagens en laadinfrastructuren in nieuwe en bestaande parkings.

Opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen

Brandweer Zone Rand volgt, net zoals alle andere Vlaamse hulpverleningszones die deel uitmaken van Netwerk Brandweer, de brandweerrichtlijn "Opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen"