Regelgeving en normen

Regelgeving en normen

De geldende reglementering en meer informatie rond brandveiligheid in gebouwen kan je op onderstaande websites raadplegen.

Parkeergarages
Brandweer Zone Rand volgde, net zoals bijna alle andere Vlaamse hulpverleningszones die deel uitmaken van Netwerk Brandweer, de richtlijn voor parkeergebouwen zoals goedgekeurd op de Hoge Raad voor Brandveiligheid in 2019.

Deze richtlijn "HR 1632 N R2" is geen wetgeving maar werd door de hulpverleningszones, bij wijze van code van goede praktijk, toegepast. 

Vanaf 1 juli 2022 werd deze richtlijn geïntegreerd in het KB van de basisnormen.

Brandweer Zone Rand volgt, net zoals alle andere Vlaamse hulpverleningszones die deel uitmaken van Netwerk Brandweer,  de regels van goed vakmanschap betreffende de brandveiligheid van elektrische en plug-in hybride personenwagens en laadinfrastructuren in nieuwe en bestaande parkings.