Regelgeving en normen

Regelgeving en normen

De geldende reglementering en meer informatie rond brandveiligheid in gebouwen kan je op onderstaande websites raadplegen.

Brandweer Zone Rand volgt de richtlijnen voor parkeergarages van Brandweervereniging Vlaanderen zoals goedgekeurd op de Hoge Raad voor Brandveiligheid eind 2017. Deze richtlijnen werden opgesteld in samenwerking met architecten en bouwheren. Let wel: deze richtlijnen hebben geen wetgevend karakter, maar worden door de brandweerzones bij wijze van code van goede praktijk toegepast.