zoneraad 2020

De zoneraad vergadert steeds bij IGEAN in Wommelgem. Tijdens de coronapandemie vergadert de zoneraad wanneer mogelijk digitaal.
De vergadering wordt geopend om 9u.

De notulen van de zoneraad van 28 augustus en de daaropvolgende vergaderingen zijn, na publicatie, meteen beschikbaar in Meeting.net.
De agenda van de zoneraad van 30 oktober en de daaropvolgende vergaderingen zijn ook raadpleegbaar in Meeting.net.

Datum      
31 januari 2020 agenda notulen  
21 februari 2020 agenda notulen  
27 maart 2020 agenda notulen opname
24 april 2020 agenda notulen opname
29 mei 2020 agenda notulen opname
3 juli 2020 agenda notulen opname
28 augustus 2020 agenda notulen opname
25 september 2020 agenda notulen opname
30 oktober 2020 agenda notulen opname
27 november 2020 agenda notulen opname
18 december 2020 agenda notulen opname