Retributiereglement

De wettelijke opdrachten van de brandweer zoals brand blussen en slachtoffers uit een voertuig bevrijden, zijn gratis. Voor bepaalde tussenkomsten moet je wel betalen, omdat deze interventies niet tot de basistaken van de brandweer behoren (K.B. 28 april 2007). Dat bedrag is een zogenaamde ‘retributie’. Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door Brandweer Zone Rand in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Het bedrag van de retributie is bepaald in het retributiereglement, dat is goedgekeurd door de zoneraad. Dit reglement bevat de taken van de brandweer en de prijs die daartegenover staat. Het tarief hangt af van de ingezette manschappen, het gebruikte materiaal en de duur van de interventie.

De zoneraad keurde de nieuwste versie van het retributiereglement. Deze versie geldt vanaf 1 januari 2024.

Het oude retributiereglement (geldig tot 31/12/2023) vind je hier nog ter referentie.