Digitaal Interventieplatform - Online Help - Scenario's

Scenario's

Omschrijf in dit hoofdstuk de belangrijkste risico's gekoppeld aan de activiteiten of de aanwezige producten in je bedrijf. Maak voor elk van de risico's een kort scenario op met de eerste acties die ondernomen moeten worden om de situatie onder controle te krijgen en de gevaren zo veel mogelijk weg te nemen.

Indien iets niet duidelijk is zal de brandweer bijkomende informatie vragen en eventueel, samen met jouw, de scenario's verder uitwerken.

Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Brand nabij gasopslag

Horizontale evacuatie

  • Koel gastanks/ activeer deluge
  • Gevaar BLEVE
  • Perimeter 300 m BW
  • Perimeter 500 m schuilen
  • Transport voorbij centrale trapzaal
  • Bijstand mankracht vereist
  • Extra brancards vereist
  • MIP

Brand Keuken

2de gasalarm koelinstallatie

  • Sluit gastoevoer kelder A
  • Sluit deuren gang en hal ifv rook
  • Zet hal in overdruk – rook stoppen
  • Bestrijd brand
  • Uitbraak NH3 mogelijk
  • Draag ademlucht !
  • Plaats 2 monitoren beneden winds
  • Meet IGS  PID CF9.7 of elektrochem.