Zoneraad

Naar analogie met een gemeente, wordt een hulpverleningszone bestuurd door een zoneraad en het zonecollege, waarbij het zonecollege instaat voor het dagelijks bestuur.

Via deze organen krijgen burgers inspraak in de brandweerzorg die Brandweer Zone Rand biedt, via hun burgemeester. De functie van burgemeester houdt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bevolking van zijn gemeente in en de brandweer valt dan ook onder de bevoegdheden van de burgemeester.

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone en bepaalt waar onze organisatie moet staan op lange termijn. Zij keuren o.a. de begroting en het meerjarenbeleidsplan goed, beslissen over de aankoop van ons materieel en gaan over aanwervingen en ontslagen.

Leden
De zoneraad bestaat uit de burgemeesters van de 21 gemeenten waar Brandweer Zone Rand de brandweerzorg verzorgt.

 • Boechout: Koen T’Sijen
 • Borsbeek: Dis Van Berckelaer
 • Brasschaat: Philip Cools (wnd)
 • Brecht: Sven Deckers
 • Edegem: Koen Metsu
 • Essen: Gaston Van Tichelt
 • Hove: Koen Volckaerts
 • Kalmthout: Lukas Jacobs
 • Kapellen: Dirk Van Mechelen
 • Kontich: Bart Seldeslachts
 • Lint: Harry Debrabandere
 • Malle: Harry Hendrickx
 • Mortsel: Erik Broeckx
 • Ranst: Johan De Rijck
 • Schilde: Dirk Bauwens
 • Schoten: Maarten De Veuster
 • Stabroek: Rik Frans
 • Wommelgem: Frank Gys
 • Wuustwezel: Dieter Wouters
 • Zandhoven: Luc Van Hove
 • Zoersel: Liesbeth Verstreken

De secretaris en zonecommandant nemen ook deel aan de vergaderingen van de zoneraad en het zonecollege, maar zijn niet stemgerechtigd.

De zonecommandant heeft een adviserende rol binnen de zoneraad. De functie van zonesecretaris is een uitvoerende functie (vergaderingen oproepen, notulen opstellen, …) en is in die zin niet te vergelijken met de gemeentesecretaris die een managementfunctie heeft.

Voorzitter
Koen Metsu, burgemeester van Edegem, is voorzitter van Brandweer Zone Rand.
Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, is ondervoorzitter. Hij vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

De voorzitter zit de vergaderingen van de zoneraad en het zonecollege voor. De zonevoorzitter is ook de politiek vertegenwoordiger van Brandweer Zone Rand.

Vergaderingen
Zowat één keer per maand is er een vergadering voorzien. De vergadering van de zoneraad zijn openbaar, met uitzondering van de besloten punten. In het kader van openbaarheid van bestuur, publiceren we de agenda en besluiten van deze vergaderingen op onze website.